Cieľ pútnikov

Bránami Levoče, kráľovského mesta na úpätí Levočských vrchov, prúdia každoročne státisíce pútnikov. Zatiaľ čo sa v predchádzajúcich desaťročiach rozvíjal hlavne kult Panny Márie, v posledných rokoch prichádzajú pútnici aj za patrónom mesta svätým Jakubom starším. Tieto dve úcty však k sebe majú oveľa bližšie, ako by sa zdalo.

Mariánsky kult je s Levočou spojený najmä prítomnosťou Mariánskej hory. Tá predstavuje kopec nad mestom, na ktorom sa do neba týči veža Baziliky navštívenia Panny Márie. Samotná dnešná svätyňa nemá dlhú históriu. S jej stavbou sa začalo v roku 1903 a v roku 1922 ju posvätil spišský biskup Ján Vojtaššák. Ide však už o tretí kostol na Mariánskej hore a úcta k Panne Márii sa v tunajšej oblasti preukázateľne šírila už od 13. storočia.

                Je vzácnosťou, že pravidelnosť hlavných pútí, ktoré sa na Mariánskej hore konajú vždy 2. júla a počas víkendu po tomto dni, nebola prerušená ani počas bývalého režimu. Odhodlanie tunajších veriacich bojovať proti útlaku komunistov ocenil pri návšteve tohto miesta aj najvýznamnejší pútnik pápež Ján Pavol II v roku 1995. Na pamiatku tejto návštevy bola pútnická cesta na Mariánsku horu pomenovaná ako Aleja Jána Pavla II.

                Táto cesta s lipovým stromoradím je obľúbenou výletnou trasou obyvateľov mesta aj okolitých miest a dedín. Má dĺžku 1,3 kilometra a vyznačuje výrazným prevýšením. Keďže na horu vedie aj iná cesta, ostala aleja neprejazdná a slúži ako rekreačná trasa. Na hore sa okrem celodenne otvoreného kostola nachádza aj Pútnický dom, ktorý spravuje Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, a nájdete tu aj množstvo altánkov a kaplnku pri prameni.

                Bazilika v centre mesta je zasvätená patrónovi pútnikov svätému apoštolovi Jakubovi staršiemu, vďaka čomu je Levoča súčasťou významnej Svätojakubskej cesty vedúcej do španielskeho mesta Santiago de Compostela, po ktorej sa dnes aj kedysi vydalo množstvo pútnikov hľadajúcich vnútorný pokoj aj pokánie.

                Kostol sv. Jakuba staršieho bol na baziliku povýšený len pred krátkym časom, v roku 2015. Po architektonickej stránke ide o skutočný gotický skvost, ktorý ako perlu ukrýva unikátny oltár z dielne slávneho rezbára Majstra Pavla. Ide o najvyšší gotický oltár na svete vyrobený výlučne z dreva. S jeho príbehom a neuveriteľnými parametrami vás veľmi radi oboznámia tunajší lektori, ktorí zabezpečujú pravidelné sprevádzané prehliadky v slovenčine aj v mnohých iných jazykoch. Informácie o vstupoch nájdete na stránke http://www.chramsvjakuba.sk/.

                Je zaujímavé, že ústrednou postavou hlavného oltára nie je svätý Jakub so širokým klobúkom a ošľahanou tvárou, ale krásna socha Panny Márie s malým Ježišom v náručí. Toto umiestnenie dobre vystihuje pohnútky tvorcov tohto majstrovského diela. Symboly úcty k svätému Jakubovi však určite neujdú oku pozorného návštevníka. V Levoči sú všade – v kostoloch, na významných budovách aj na meštianskych domoch, čo svedčí o tom, že Levočania vnímali záštitu tohto patróna a vydávali sa v jeho šľapajách na cestu do španielskej Galície. Pretože mušľu, ktorá je symbolom svätého Jakuba, mohol mať na dome vyobrazenú len ten, kto túto cestu absolvoval.