Silné mesto

Levoča si v behu dejín vyslúžila množstvo prívlastkov. Niektoré z nich sú veľmi lákavé a pozitívne, iné – možno z pera či úst neprajníkov – neznejú veľmi pochvalne. Pri vzniku Levoče však stál jediný atribút – silné mesto.

A tak sa aj stalo. Vo východnej časti Spiša vzniklo významné kráľovské mesto, ktoré neskôr získalo právo skladu a bolo dôležitým centrom obchodu. So silou Levoče však súvisel dnes zaujímavý, v minulosti veľmi logický a praktický prvok – ucelený hradobný systém, ktorý s výnimkou krátkych prerušení obklopuje centrum tohto mesta do dnešných čias. Tomu, kto Levočou hoci len prechádza na svojich cestách, určite neunikne impozantný, zachovalý hradobný múr. Ten sa tiahne okolo celej hlavnej tepny smerujúcej do Košíc a jeho tajomnosť už do Levoče prilákala nejedného zvedavca.

                V minulosti mali hradby predovšetkým obrannú funkciu. Keďže však bolo mestu udelené právo skladu, slúžili aj na reguláciu toho, kto do mesta vstúpil, a kedy odišiel. A to bolo pri tomto práve veľmi dôležité. Stanovovalo totiž, že obchodníci s tovarom musia v meste pobudnúť konkrétny počet dní, počas ktorých sa v ňom musia ubytovať a ponúkať prevážaný tovar na miestnom trhu. Vďaka tomu v meste prekvitali rôzne remeslá a vznikla pestrá paleta cechov. Cechom však z hradobného systému neplynuli len výhody, ale aj povinnosti. Učni prijatí do cechu sa museli striedať na stráži pri mestských bránach až dovtedy, kým do cechu nepribudli ďalší nováčikovia. Aj to bol v minulosti jeden zo spôsobov, ako sa v meste udržiavala bdelosť a svornosť medzi obyvateľmi. Heslom Levoče je už oddávna motto: “Ozdobou mesta je svornosť”, čo inak výstižne ilustruje nielen aktuálne mestské logo, ale aj samotný hradobný systém.

                Ten dnes patrí k najzachovalejším svojho druhu. Po jeho vnútornom obvode sa tiahne najdlhšia ulica mesta, ktorá však určite nepatrí medzi najfrekventovanejšie, a tak je ideálna na prechádzky s deťmi. Celý okruh hradieb sa dá pokojným krokom prejsť za necelú hodinu a tento výlet bez vstupného a čakania na organizovanú prehliadku ponúka jedinečný stredoveký zážitok s krásnymi výhľadmi. Začať pritom môžete kdekoľvek – stačí prejsť z centra ktoroukoľvek uličkou, ktorá sa zvažuje smerom nadol. Na hradbách, ako s obľubou hovorievajú domáci, vás môžu príjemne prekvapiť miestne reštaurácie. V nich nájdete príležitosť na odpočinok aj netradičnú šancu pozrieť si interiér vzácnych hradobných bášt, ktorých sa v Levoči zachovalo už len šesť. Určite ich neprehliadnete. Ide o zaujímavé stavby vbudované do obranného systému. Okrem toho sa na severozápadnej časti hradieb určite oplatí počkať na západ slnka…